Tem bảo hành QR CODE do Bluesea cung cấp

Tem bảo hành hay còn gọi là tem vỡ là một loại tem nhãn được sử dụng để dán vào các sản phẩm nhằm mục đích bảo hành, niêm phong hàng hóa. Tem vỡ là tên gọi được đặt dựa theo đặc tính của loại giấy decal vỡ dùng để in tem.

TEM BẢO HÀNH QR CODE BLUESEA

Tem bảo hành hay còn gọi là tem vỡ là một loại tem nhãn được sử dụng để dán vào các sản phẩm nhằm mục đích bảo hành, niêm phong hàng hóa. Tem vỡ là tên gọi được đặt dựa theo đặc tính của loại giấy decal vỡ dùng để in tem.

tem-bao-hanh-dien-tu

tem-bao-hanh-dien-tu

tinh-nang-bao-hanh-dien-tu

tinh-nang-bao-hanh-dien-tu

tinh-nang-bao-hanh-dien-tutinh-nang-bao-hanh-dien-tutem-bao-hanh-dien-tutem-bao-hanh-dien-tutem-bao-hanh-dien-tu

Các bài viết khác